Εδαφολογικές Μελέτες

Το εργαστήριο αναλαμβάνει εδαφολογικές μελέτες (πτυχίο μελετητή – κατηγορία 22)

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση εδαφολογικών μελετών για ιδιώτες, δημόσιο και για Ν.Π.Ι.Δ (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) όπως Τ.Ο.Ε.Β κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας, ενημερωθείτε για ότι σας ενδιαφέρει και γνωριστείτε με την ομάδα της Envolab.

Επικοινωνήστε μαζί μας